Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

24.1 C° Pécel 2023. szeptember 26. kedd
2022 március 30.

Felhívás a Pécelért Díj kitüntető címre vonatkozó javaslattételre


Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint a Pécelért Díj kitüntető cím alapításával Pécel Város Önkormányzata kifejezi elismerését azon személy iránt, aki a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, sport, köznevelési és a gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő munkát végzett, vagy Pécel nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, élénkítésében kiemelkedő szerepet vállalt, és ennek révén Pécel értékeit növelő, maradandó eredményt ért el.

A kitüntető cím évente 3 személy vagy személyegyesülés részére adományozható.

A díjazott személyre javaslatot tehetnek:

a) a képviselő-testület tagjai,
b) bármelyik helyi civil szervezet,
c) legalább 100 péceli választópolgár, közös akarattal.

A javaslatnak tartalmazni a kell:

a) a javaslattevő nevét, elérhetőségét,
b) a javasolt személyre vonatkozó indokolást.

A kitüntető címre vonatkozó javaslatok 2022. április 30. napjáig nyújthatók be Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére (2119 Pécel, Kossuth tér 1.).

A javasolt személyek közül a polgármester a 2022. június havi rendes képviselő-testületi ülésre előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a kitüntető cím adományozására.

A Pécelért Díj kitüntető cím a 2022. augusztus 20-i városi ünnepség keretében kerül átadásra. A Pécelért Díjjal kitüntetett személyt külön ere a célra készített díszoklevél és emlékplakett illeti meg.

Horváth Tibor polgármester