Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

17.8 C° Pécel 2022. október 5. szerda
Szavazatszamlalok
2021 december 14.

Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várják


FELHÍVÁS  - A PÉCELI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE A 2022. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKRA szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

A szavazatszámláló bizottságnak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A választási bizottságnak nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, a képviselő,  alpolgármester,  jegyző,  másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt, továbbá  párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,  a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

Jelentkezés írásban, a valasztas@pecel.hu e-mail címre a következő adatok megadásával lehetséges: név, születési név, lakóhely címe (utca, házszám), személyi azonosító szám (a lakcímet igazoló hatósági igazolványon (lakcímkártya) feltüntetett "személyi azonosító" szám), elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám).

A jelentkezések személyesen is leadhatók a Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) földszinti ügyfélszolgálatán, vagy 2. emelet 28-as irodájában.

Jelentkezési határidő: 2022. február 10.