Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

16.2 C° Pécel 2023. június 7. szerda

Igazgatási Iroda


Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.  

Ügyfélfogadás:

Hétfő:   8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig
Szerda: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30 óráig

dr. Hámori Krisztina irodavezető
Telefon: 06-28-662-026
E-mail: hamori.krisztina@pecel.hu

 • az Igazgatási Iroda vezetése

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • közétkeztetéssel összefüggő igazgatási feladatok

Csibrik Enikő környezetvédelmi és mezőgazdasági ügyintéző
Telefon: 06-28-662-028
E-mail:  csibrik.eniko@pecel.hu

 • állattartással kapcsolatos igazgatási feladatok

 • mezőgazdasági és környezetvédelmi feladatok

 • földüggyel kapcsolatos hirdetmények kifüggesztése

dr. Fuith-Kocsis Barbara hatósági ügyintéző 
Telefon: 06-28-662-028
E-mail:  fuith-kocsis.barbara@pecel.hu

 • birtokvédelem

 • közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos hatósági feladatok

 • települési támogatások

 • köztemetés

 • a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok

Breznyánszky Klára – hatósági ügyintéző
Telefon: 06-28-662-150
E-mail:  breznyanszky.klara@pecel.hu

 • ipar- és kereskedelmi igazgatási feladatok

 • lakcímnyilvántartás

 • lakcímrendezés

 • közterülethasználati hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés

Talabér Györgyi hatósági ügyintéző 
Telefon: 06-28-662-029
E-mail:  talaber.gyorgyi@pecel.hu

 • katasztrófavédelem

 • hagyatéki ügyek

 • talált tárgyak

Major Andrea anyakönyvvezető 
Telefon: 06-28-662-027
E-mail:  major.andrea@pecel.hu

 • anyakönyvvezetői feladatok 

Rendészeti Csoport:

2119 Pécel, Petőfi utca 1.

Gyurcsánszki Attila csoportvezető
Telefon: 06-20-393-1308
E-mail: gyurcsanszki.attila@pecel.hu

 • közterület-felügyelői feladatok ellátása

 • mezőőri feladatok ellátása

 • behajtási engedélyek

Mácsik Gábor közterület-felügyelő
Telefon: 06-20-393-1308
E-mail: macsik.gabor@pecel.hu

 • közterület-felügyelői feladatok ellátása

 • mezőőri feladatok ellátása

Kaposvári Sándor közterület-felügyelő
Telefon: 06-20-393-1308
E-mail: kaposvari.sandor@pecel.hu

 • közterület-felügyelői feladatok ellátása

 • mezőőri feladatok ellátása

Laukó György mezőőr
Telefon: 06-20-245-8808
E-mail: lauko.gyorgy@pecel.hu

 • mezőőri feladatok ellátása

Az igazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el!

Az Igazgatási Iroda feladatai:

 • anyakönyvi igazgatás, 

 • állattartás, állatvédelem,

 • birtokvédelem,

 • gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok,

 • hagyatéki ügyek,

 • ipari és kereskedelmi igazgatás,

 • Központi Címregiszter vezetése,

 • kifüggesztések,

 • közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,

 • közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek,

 • közterület-használati hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés

 • közterület-felügyelői feladatok ellátása,

 • lakcímrendezés,

 • mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása,

 • népesség-nyilvántartás,

 • növény- és környezetvédelmi hatósági feladatok,

 • polgári védelem, katasztrófavédelem, 

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti önkormányzati és szociálpolitikai feladatok,

 • talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek,

 • társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok.

Nyomtatványok

1. pótlap - szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére.pdf 2. A pótlap - földrészletek adatainak közlésére - adásvételi szerződéshez.pdf 2. B pótlap - földrészletek adatainak közlésére - haszonbérleti szerződéshez.pdf Bejelentés adatváltozásról teleppel kapcsolatban.pdf Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről.pdf Bejelentés kereskedelmi tevékenység módosításáról.pdf Bejelentés működési engedély visszaadásáról.pdf Birtokvédelmi kérelem.pdf Eb változás bejelentő lap.pdf Eb összeíró adatlap.pdf Engedélykérelem fakivágáshoz.pdf Formanyomtatvány Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához.pdf Hagyatéki nyilatkozat.pdf Kereskedelmi tevékenység bejelentése.pdf Kérelem egészségügyi települési támogatás igényléséhez.pdf Kérelem hivatali munkaidőn kívüli házasságkötéshez.pdf Kérelem köztemetés elrendeléséhez.pdf Kérelem lakcímrendezési eljáráshoz.pdf Kérelem lakhatási települési támogatás igényléséhez.pdf Kérelem létfenntartási települési támogatás igényléséhez.pdf Kérelem rendkívüli települési támogatás igényléséhez.pdf Kérelem telepengedélyhez.pdf Kérelem temetési települési támogatás igényléséhez.pdf Kérelem védendő fogyasztói státuszhoz.pdf Közterület-használat iránti kérelem Közzétételi kérelem adásvételi szerződéshez.pdf Közzétételi kérelem haszonbérleti szerződéshez tulajdonostársaknak.pdf Közzétételi kérelem haszonbérleti szerződéshez.pdf Lakcímrendezési eljárás kérelem.pdf Méhész bejelentő-kijelentő lap.pdf Nyilatkozat üzemeltető váltásról.pdf Zajkibocsátás változásbejelentés.pdf Zajkibocsátási kérelem.pdf desktop.ini foldhasznalat tenyet igazolo hatosagi bizonyitvany.pdf foldhasznalat tenyet igazolo hatosagi bizonyitvany melleklet.pdf kérelem öröklési bizonyítvány kiállításához.pdf