Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

16.9 C° Pécel 2023. június 6. kedd

Műszaki és Beruházási Iroda


Az iroda helye:
2119 Pécel, Kossuth tér 1. II. emelet

Hétfő: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.30 óráig
Szerda: 8.30 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.30 óráig

AZ IRODA ÜGYINTÉZŐI

Szili Katalin műszaki és beruházási irodavezető
30. iroda
Telefon: 06-28-662-134
E-mail: szili.katalin@pecel.hu 

Veszeli-Kállai Ibolya településrendezési ügyintéző
29. iroda
Telefon: 06-28-662-124
E-mail: kallai.ibolya@pecel.hu

  •  kutak engedélyezésé, DPMV Zrt. ügyei, Pécel Kft. ügyei, kisajátítási eljárások, közterületek elnevezése, szobor és emlékjel állítási ügyek, telekalakítások, településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi és építésügyi önkormányzati és önkormányzati hatósági feladatok, tájékoztatás az egyes ingatlanokra vonatkozó településrendezési és településképi előírásokról, településképi ellenőrzés, településképi kötelezési eljárások, a rendeltetésmódosításoknak és az építménynek vagy az építményen belüli rendeltetési egységnek a megfelelőségét igazoló – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából szükséges – hatósági bizonyítványok és a rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványok kiadása

Szolnoki Zsóka műszaki ügyintéző II.
31. iroda
Telefon: 06-28-662-080
E-mail:   szolnoki.zsoka@pecel.hu

  • az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, közöttük a bérlakások vagyonkezelési, helyiséggazdálkodási, bérbeadási feladatai, önkormányzati ingatlanok értékbecsültetése és felméretése,

  • hulladékgazdálkodás.

 

A műszaki ügyintéző I. - a munkakör jelenleg betöltetlen
30. iroda
Telefon 06-28-662-134
E-mail:

  • burkolatbontási engedélyek, általános út, közmű és forgalomtechnikai ügyek, önkormányzati tulajdonú közművekkel kapcsolatos ügyek (rákötés engedélyezése), tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, e körben szakhatósági ügyek

  • vízgazdálkodás, közterületi fák gondozása, gallyazása, helyi és helyközi autóbusz közlekedés.

 

Szedő Gyula pályázati ügyintéző
31. iroda
Telefon: 06-28-662-143
E-mail: szedo.gyula@pecel.hu  

  • önkormányzati és vis maior pályázatok ügyviteli feladatai

  • intézményüzemeltetés, közvilágítás.

Farkas István főépítész
30. iroda – személyesen csak előzetes egyeztetés alapján fogad ügyfelet
Telefon: 06-28/662-124
E-mail: foepitesz@pecel.hu

Páros héten
Hétfő: 15-18
Kedd: 8-12

Páratlan héten
Hétfő: 15-18
Kedd: 10-12