Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

16.7 C° Pécel 2023. június 7. szerda

Önkormányzati Iroda


Cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Jeney Erzsébet önkormányzati irodavezető
Telefon: 06-28-662-131 
E-mail: jeney.erzsebet@pecel.hu

 • az Önkormányzati Iroda vezetése

 • a Péceli Roma Önkormányzat munkájának szakmai, jogi segítése

 • képviselő-testületi és bizottsági ülések szervezése

 • választással, népszavazással kapcsolatos feladatok koordinálása

 • hivatali szabályzatok (pénzügyi, gazdálkodási, adatvédelmi kivételével) belső utasítások elkészítése

D. Nagyné Turjányi Adrienn egészségügyi referens
Telefon: 06-28-662-025
E-mail: d.nagyne@pecel.hu

 • Pécel egészségügyi alapellátási feladatainak szervezése (háziorvosi és fogorvosi ellátás, védőnői ellátás, ügyeleti ellátás)

 • háziorvosi, fogorvosi praxisok átadás-átvétele,

 • lakossági tájékoztatás az egészségügyi alapellátást érintő kérdésekben

 • Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos feladatok

Kalmárné Molnár Katalin iratkezelési ügyintéző
Telefon: 06-28-662-136
E-mail: molnar.katalin@pecel.hu

 • ügyiratkezeléssel (iktatással, irattározással) kapcsolatos feladatok

Mikes Dóra szervezési ügyintéző
Telefon: 06-28-662-125
E-mail: mikes.dora@pecel.hu

 • a Képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos szervezési feladatok

 • a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos szervezési feladatok

 • a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat üléseiről jegyzőkönyv készítése

dr. Németh Ágnes Linda önkormányzati referens
Telefon: 06-28-662-156
E-mail: dr.nemeth.agnes@pecel.hu

 • kitüntető címek adományozásával kapcsolatos feladatok

 • a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatok

 • az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos feladatok

 • az önkormányzat közneveléssel, közművelődéssel, könyvtári ellátással és sporttal kapcsolatos döntéseinek előkészítése, végrehajtása

Németh Norbertné személyügyi referens
Telefon: 06-28-662-017
E-mail: bene.krisztina@pecel.hu

 • személyzeti és munkaügyi ügyintézés a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói, az önkormányzat választott tisztségviselői, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői, az önkormányzatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók és az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók tekintetében

 • személyzeti tárgyú pályázatok készítése, a beérkezett pályázatok döntésre való előkészítése

 • képzési főreferensi feladatok ellátása

 • TÉR rendszer karbantartása

Prókay Anikó koordinációs ügyintéző

Telefon: 06-28-662-112
E-mail: prokay.aniko@pecel.hu

 -ügyfélirányítás,

- ügyiratkezeléssel, kifüggesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Kristóf Péterné gépkocsivezető

 • a hivatali gépkocsi üzemeltetése, iratok szállítása

 • ügyintézők helyszíni szemlére szállítása

 • reprezentációs készletek beszerzése

Takarítónők:
Auxi Szabolcsné
Ruzsbánszkiné Bodovics Ágnes 

Az Önkormányzati Iroda feladatai:

1. a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos szervezési feladatok,

2. a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat üléseiről jegyzőkönyv készítése,

3. a Képviselő-testület és bizottságai döntéseinek közzététele; a Pest Megyei Kormányhivatal részére jegyzőkönyvek felterjesztése,

4. nemzetiségi önkormányzattal kapcsolattartás, munkájának segítése,

5. a nemzetiségi önkormányzat ülésein a jegyző megbízása alapján jogi kontroll gyakorlása (törvénysértő működés jelzése),

6. választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok koordinálása,

7. a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok, nemzetiségi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatok ellátása,

8. a Képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartása, azok egységes szerkezetbe való szedése, a kihirdetéssel kapcsolatos kifüggesztések, a honlapon és a hivatali meghajtón való szerepeltetése, Nemzeti Jogszabálytárba feltöltése,

9. az önkormányzati rendeletekkel, jegyzőkönyvekkel, testületi határozatokkal kapcsolatban az önkormányzat honlapjára adatok szolgáltatása,

10. a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző levelezésének bonyolítása, irataiknak rendezése, a hozzájuk érkező telefonhívások kezelése,

11. a polgármester, az alpolgármester, a jegyző ügyfélfogadásának koordinálása, vendégek fogadása,

12. képviselői kérdések, bejelentések kezelése,

13. a szervezeti egységet érintő közérdekű bejelentések, panaszok fogadása, kivizsgálása,

14. kitüntető címek adományozásával kapcsolatos feladatok,

15. médiával, a Péceli Hírekkel kapcsolatos ügyek,

16. testvérvárosi kapcsolat kialakításával, működtetésével kapcsolatos feladatok,

17. szépkorúak köszöntésének megszervezése,

18. a civil szervezetekkel való kapcsolattartás,

19. a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatok,

20. a helyi értéktár bizottsággal való kapcsolattartás,

21. az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos feladatok,

22. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok,

23. közfoglalkoztatottakra vonatkozó támogatás havonkénti igénylésével kapcsolatos elszámolás elkészítése,

24. az önkormányzat közneveléssel, közművelődéssel, könyvtári ellátással és sporttal kapcsolatos döntéseinek előkészítése, végrehajtása,

25. valamennyi az önkormányzat fenntartásában működő intézmény vezetőjének kinevezésével, jogviszonya megszüntetésével, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása,

26. egyházakkal való kapcsolattartás,

27. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer kezelése,

28. TÉR rendszer karbantartása,

29. a hivatali szabályzatok (pénzügyi, gazdálkodási, adatvédelmi kivételével), belső utasítások elkészítése, a hivatali szabályzatok, belső utasítások nyilvántartása, éves felülvizsgálatuk koordinálása, illetve felülvizsgálata,

30. a bélyegzőhasználati nyilvántartás vezetése,

31. igény szerinti adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár, a Pest Megyei Kormányhivatal részére,

32. a Polgármesteri Hivatalon belül a statisztikai adatszolgáltatások koordinálása,

33. személyzeti és munkaügyi ügyintézés az önkormányzat választott tisztségviselői, a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói, valamint az önkormányzati irányítású intézmények vezetői, az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók tekintetében,

34. személyzeti tárgyú pályázatok készítése, a beérkezett pályázatok döntésre való előkészítése,

35. a köztisztviselők, az intézményvezetők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatok ellátása,

36. képzési főreferensi feladatok ellátása,

37. foglalkozás-egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok szervezése, koordinálása,

38. a hivatali gépkocsi üzemeltetése, iratok szállítása, ügyintézők helyszíni szemlére szállítása, reprezentációs készletek beszerzése,

39. a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos feladatok,

40. az önkormányzat egészségügyi ellátással, bölcsődei ellátással, család- és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos döntéseinek előkészítése, végrehajtása,

41. ügyfélirányítás, ügyfélszolgálati tevékenység.