Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

13.3 C° Pécel 2021. október 25. hétfő
Pecel 01
Kt Ules
2021 szeptember 22.

Képviselő-testületi ülés - 2021. szeptember 30.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 30. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

00 meghivo kepviselo testulet 2021 09 30.pdf 01. Javaslat a Presz Kft. „v. a.” végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat praxisjoggal és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosokkal feladat-ellátási szerződések megkötésére - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 03. Javaslat a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Kulturális Bizottság 04. Javaslat a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 05. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 06. Javaslat Pécel Város település szerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítására – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat vis maior támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 09. Javaslat Pécel Város közigazgatási területén található egyes útterületek (közút, magánút) és külterületi földrészletek elnevezésére – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11. Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára – Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester – Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat a közmeghallgatás időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 13. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozásra - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság 14. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 14. Módosító indítvány a "Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára" tárgyú előterjesztéshez 15. Tájékoztató Pécel Város Önkormányzata gazdálkodásának 2021. I. félévi helyzetéről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Sürgősségi indítvány:

01. Sürgősségi indítvány: Javaslat Pécel Város Önkormányzata intézményeinek villamos energia beszerzésére a 2023-2025. közötti időszakra vonatkozóan
02. Sürgősségi indítvány : Javaslat a Pécelen megtartandó rendezvénnyel kapcsolatos döntés meghozatalára

Zárt ülés keretében:

17.Javaslat védőnőkkel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság

18.Javaslat a ,,Tiszta udvar rendes ház” elismerő cím adományozására - Előterjesztő: Városfejlesztési Bizottság

 Horváth Tibor polgármester