Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

18 C° Pécel 2021. február 25. csütörtök
Kt Ules
2020 november 19.

Polgármesteri döntést előkészítő előterjesztések


2020. november 19.

1. Javaslat a település rendjéről szóló 19/2016. (X. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a Pécel Város Önkormányzata közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2020. (XI. 3.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépésére

3. Javaslat a vásárokról és a piacokról szóló 18/2011. (VII. 8.) önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat a köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotására

5. Javaslat Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének elfogadására

6. Javaslat védőnőkkel kapcsolatos döntések meghozatalára

7. Javaslat a Pécel Kft. 2021. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására

8. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

9. Javaslat csapadékvíz elvezetésére vonatkozó koncepció elkészíttetésére

10. Javaslat közbiztonsággal kapcsolatos döntések meghozatalára

11. Javaslat a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Házzal kapcsolatos döntések meghozatalára

12. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálására

13. Javaslat közterület-használattal kapcsolatos döntés meghozatalára

14. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára