Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

21.2 C° Pécel 2021. augusztus 2. hétfő
Kt Ules
2021 június 16.

2021. június 24-ei rendes képviselő testületi ülésének előterjesztései


MEGHÍVÓ

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 24. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Zárt ülés keretében:

 1. Javaslat a Péceli Napsugár Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Szociális Bizottság

 2. Javaslat a Pécel Város Díszpolgára és a Pécelért Díj kitüntető címek adományozására
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 3. Javaslat a Pro Talentum Díj kitüntető cím adományozására
  Előterjesztő: Kulturális Bizottság

 4. Javaslat a 3. számú területi védőnői körzet feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester
  Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Szociális Bizottság

Nyilvános ülés keretében:

5. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Szociális Bizottság 5. melléklet a Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára tárgyú előterjesztéshez. 6. Javaslat ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság 7. Javaslat magántulajdonban lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba való átvételére. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság 8. Javaslat a Péceli Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására. Előterjesztő: Oláh János jegyző Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 9. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Sürgősségi indítvány 1: Javaslat Pécel Város Önkormányzatának a VEKOP-6.2.2-15-2016-00005 azonosítószámú projektjével kapcsolatos döntések elfogadására Sürgősségi indítvány 2. Javaslat a Pécel Város Óvodáiba felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszámának meghatározására Sürgősségi indítvány 3. Javaslat a Kossuth Lajos utca 16-2. (cím felülvizsgálat alatt) szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára Sürgősségi indítvány 4. Javaslat költségvetést érintő döntés meghozatalára
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt, az önkormányzatot érintő fontosabb eseményekről
  Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester