Pécel város hivatalos honlapja. Az oldal tartalma feltöltés alatt.

36.3 C° Pécel 2022. augusztus 19. péntek
Kt Ules
2022 január 19.

Képviselő-testületi ülés - 2022. január 27.


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27. napján (csütörtök) 8.00 órai kezdettel rendes képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Kúria rendezvényház (2119 Pécel, Kossuth tér 5.)

Napirendi javaslat:

Nyilvános ülés keretében:

01. Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 02. Javaslat a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 03. Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 04. Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 04.Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására előterjesztéshez 05.Javaslat a Pécel Kft. felügyelőbizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 05.Módosító indítvány a Javaslat a Pécel Kft. felügyelőbizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 05 eloterjesztes Pecel Kft FEB 3melleklet.pdf 06. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező egyes ingatlanok vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos előkészítő döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 07. Javaslat ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 07.Módosító indítvány a Javaslat ingatlanértékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 08. Javaslat a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó 2021. évi bevételek felhasználásáról - Előterjesztő: Oláh János jegyző - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 09.Javaslat a Pécel 19/7 helyrajzi számú ingatlanon fa kivágására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 10.Javaslat a Pécel Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 11.Javaslat belterületbe vonással kapcsolatos kérelem elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 12. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan állami tulajdonba való átadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 13.Javaslat egyes nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok részeire vonatkozó kisajátítási eljárás kezdeményezéséről - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Városfejlesztési Bizottság 15.Javaslat a polgármester 2022. évi szabadságának megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 16.Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására - Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 17.Javaslat a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 18. Javaslat az intézményvezetők illetményének megállapítására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 19. Javaslat védőnőkkel kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 19. Módosító indítvány a Javaslat védőnőkkel kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez 20. Javaslat a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság 21. Javaslat a polgármester által a 2021. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 22. Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 22. Módosító indítvány a Javaslat a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára előterjesztéshez Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Zárt ülés keretében:

24. Javaslat rendkívüli települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására - Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester - Tárgyalja: Szociális Bizottság

Horváth Tibor polgármester